Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Mottagningsenhet för mentalsjuka i Helsingfors. Den förestods av en av läkarna på sjukavdelningen vid polisinrättningens skyddsenhet och omorganiserades 1836 till Upptagningsstationen för själsligt sjuka.

Finsk beskrivning

(Helsingin) mielisairaiden vastaanottoasema

Källor

Inga källor