Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommunalt sjukhus i Helsingfors inrättat 1866 för att bekämpa en grasserande epidemi av återfallsfeber (febris recurrens). Ombildades 1894 till allmänt kommunalsjukhus. Grundades på Bergmansgatan med stöd av stadens fattigkassa och privata insamlade medel. Flyttade i flera repriser tills sjukhuset fick en egen byggnad år 1886 och började kallas för Kommunala sjukhuset. Bytte 1894 namn till Maria sjukhus. Sjukdomen spreds epidemiskt också 1868–70, 1876–77 och i fånglägren 1918.

Finsk beskrivning

Helsingin kuumesairaala

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Autonoma tiden

1800-tal

1866–1886

Synonymer

Feberlasarettet i Helsingfors