Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Högsta sjukhusförvaltningsorganet i Helsingfors, grundat 1917. Ledamöterna utgjordes av sjukhusdirektören och en av överstyrelsen utsedd representant samt sjukhusinspektören.

Finsk beskrivning

Helsingin kaupungin sairaalaylihallitus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Överstyrelsen för sjukhusen i Helsingfors