Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattningshavare vid militärt sjukhus med uppgift att förvalta och redovisa inventarier, löner och annat, motsvarande hospitalssyssloman vid civila sjukhus. Beteckningen förekom i Sverige under 1800-talet också som benämning på sjukhusintendent vid civilt sjukhus.

Finsk beskrivning

sairaalan komissaari*

sotilassairaalassa työskennellyt virkamies

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/