Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På lagstadgat statsunderstöd verkande regionalt sjukhus för tuberkulospatienter, förestods av ett kommunförbund.

Finsk beskrivning

tuberkuloosisairaala

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1937 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .