Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig inrättning för förebyggande av tuberkulos. De första byråerna grundades redan i början av 1900-talet. År 1927 bestämdes att särskilda tuberkulosdispensärbyråer skulle grundas i städer (och särskilda tuberkulosdispensärdistrikt i landskommuner) för att organisera vården och motverka spridning av sjukdomen. Efter lagförändringen 1948 skulle alla kommuner höra till ett tuberkulosdispensärdistrikt, som skulle upprätthålla ett sanatorium och en tuberkulosdispensärbyrå. Byråerna försvann i och med att vården av tuberkulos från och med slutet av 1960-talet införlivades med den övriga sjukvården.

Finsk beskrivning

tuberkuloositoimisto, tuberkuloosihuoltotoimisto, tuberkuloosihuoltola

Tuberkuloosin ehkäisyä ja potilaiden opastamista varten perustettu valtiollinen laitos.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1937.

Forsius, Arno , Tuberkuloosin hoito Suomessa. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/tubsuomi.html

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

tuberkulosbyrå