Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på erhållen lagfart. Konkret: skafthållning vid laglig stadfästelse av jordöverlåtelse, också benämning på själva skaftebrevet.

Finsk beskrivning

vahvistettu lainhuuto

keihään varresta pitäminen maata luovutettaessa, mikä vahvisti siitton

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

skaft och sköte
skaft och skötning