Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ofta förekommande sedvänja under medeltiden vid överlåtelse av jord, i vissa fall också stadgad i områdets landskapslag, dock inte i landslagen. Omfärd innebar att säljare och köpare (jämte några vittnen) gick en rundtur kring ägorna och fastställde det jordområde som skulle överlåtas. Beseglades ofta med skafthållning.

Finsk beskrivning

tiluskierros*, maakaupat vahvistanut kierros myytävien tilusten ympäri

Keskiajalla usein käytössä ollut tapa, jonka mukaan maakauppojen yhteydessä ostaja ja myyjä muutaman todistajan kerra kiersivät tilukset ja vahvistivat näin sen maa-alueen, joka luovutetaan. Kauppa sinetöitiin usein vannomalla vala niin, että molemmat pitivät samalla kiinni keihäänvarresta.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 127.

Holmbäck, Åke & Elias Wessén , Magnus Erikssons landslag , I , Stockholm: Nordiska bokhandeln (distr.) 1962 , LXII.