Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

(Under 1800-talet) benämning på kvinnlig postfunktionär med uppgift att expediera allmänheten på postanstalt.

Finsk beskrivning

postineiti

naispuolinen postivirkailija

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk