Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning sedan 1748 på den månatliga redovisningen av ett postkontors brutto- och nettoinkomst. Postmedelsräkningen gjordes upp av postmästaren.

Finsk beskrivning

laskelma postin varoista

postimestarin kuukausittain tekemä selvitys postikonttorin menoista ja tuloista

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk