Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Malningen vid en skattlagd kvarn, för vilken tullavgift erlades.

Finsk beskrivning

tullijauhatus

Viljojen jauhatus verolle pannussa myllystä, jolloin tuli suorittaa maksu eli myllytulli jauhatuksesta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 630.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare