Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Nyheter befordrade med post. Benämningen användes särskilt om vissa tidningar eller flygblad. Från 1645 blev ”Posttidender” också namn på en allmän tidning (”Ordinarie Post Tidender”), som på statligt uppdrag spreds i landet av postchefen i Stockholm. Den innehöll särskilt officiella nyheter från regeringen, utrikesnyheter och uppgifter om krigshändelser. Utgivningen övertogs 1791 av Svenska Akademien.

Finsk beskrivning

postisanomalehdet*, postisanomat; postin kuljettamat sanomalehdet ja lentolehtiset; (ruotsalainen sanomalehti ”Posttidender”)

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Synonymer

Ordinarie Post Tidender