Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Extra skatt införd 1687 för att åstadkomma en jämnare fördelning av bördan av militära trupptransporter.

Finsk beskrivning

läpimarssivero

Vuonna 1687 käyttöön otettu lisävero, jotta sotilaskuljetuksista aiheutuvat kulut saataisiin jaettua tasaisemmin.

Källor

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 , 127.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk