Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kronotransport av militärt manskap och materiel. Bestämmelser om durchtågsskjutsning infördes 1627. Vederbörande befäl skulle meddela landshövdingen på uppbrottsorten om den tross som medtogs, kommenderingsstyrkan och destinationen samt behovet av hästar och tidpunkten för skjutsningen. Landshövdingen underrättade sedan andra berörda landshövdingar om kommenderingen och marschrutten.

Finsk beskrivning

läpikulkukyyditys (velvollisuus)

Sotaväen ja -materiaalin kruununkuljetus eli alueiden velvollisuus avustaa kuljetuksessa. Läpikulkukyydityksestä säädettiin jo vuonna 1627 ja sen järjestämisestä vastasi maaherra komentajalta saamansa tiedon mukaisesti.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 760, 762, 765.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 81, 320.