Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman vikt för ett regementes högsta ledning. Regementsväbelshemmanen var efter 1771 skyldiga att stå för bl.a. herredagspenningar, durchstågs-, håll- och kronoskjutsningar.

Finsk beskrivning

rykmentinvääpelintila

Rykmentin korkeimmalle johdolle varattu tila. Oli vuodesta 1777 lähtien velvollinen suorittamaan mm. herrainpäivämaksua sekä läpikulku-, holli- ja kruununkyytejä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 759.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk