Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet förekommande benämning på regeringsår.

Finsk beskrivning

hallitusvuosi

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 818 (regeringsår).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare