Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet och förra delen av 1600-talet förekommande benämning på riksämbete.

Finsk beskrivning

valtakunnanvirka

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk