Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman som var upplåtet till försörjningen av trumpetare inom armén. Hemmanet skulle erlägga bl.a. herredagspenningar och delta i durchstågs-, håll- och kronoskjutsningar.

Finsk beskrivning

torvensoittajantila

Tila, joka oli tarkoitettu armeijan torvensoittajalle. Tila oli velvollinen maksamaan mm. herrainpäiväveroa sekä osallistumaan läpikulku-, kesti- ja kruununkyydityksiin.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 759.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare