Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I svenska städer stadsanställd med uppgift att genom trumslagning bl.a. kalla till möten och sammanträden. Även i Gamla Finland fanns anställda trumslagare i städerna.

Finsk beskrivning

kaupungin rummunlyöjä

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 612.

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 9968.

Nikula, Oscar , Stadsväsendet i Finland 1721-1875. I: Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 , 150.

Andra språk

Ryska barabanščik
Dåtida finska rumpali
Tyska Trommelsläger, Stadttrommler

Synonymer

stadstrumslagare