Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på kunglig kungörelse om förändringar inom postväsendet år 1662.

Finsk beskrivning

postipatentti*, postijulistus*

Kuninkaallinen tiedonanto muutoksista postilaitoksessa vuodelta 1662.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 234 (patentti).

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 , 216.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 243 (notifikation).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska tiedonantopatentti, ilmoituspatentti

Tid

1600-tal

1662