Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av staten organiserad verksamhet där man genom reglering av ekonomin och arbetskraften försöker trygga befolkningens försörjning under undantagstider.

Finsk beskrivning

kansanhuolto

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 253.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 574.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , 1958. http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Inga termer på andra språk