Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En stormans ställföreträdare eller förvaltare av en frälsegård.

Finsk beskrivning

rälssivouti

Suurmiehen sijainen/edustaja tai rälssitilanhoitaja.

Källor

Garnisonsmuseet på Axevalla hed, Axvall Sverige. Militärhistorisk ordlista, http://www.garnisonsmuseet.se/ordlista.html

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 255.

Andra språk

Dåtida finska rälssivouti