Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1600-talet uppkommen, på 1700-talet vedertagen term för donationshemman av skattenatur, där kronan hade donerat endast hemmanets skatter till en adelsman medan hemmanet brukades av en (självägande) bonde och hans arvingar som hade bördsrätt till skattehemmanet. Skattefrälsehemman avskaffades slutgiltigt 1789, då alla bönder fick rätt att inneha såväl jord som ränta i allmänt frälse.

Finsk beskrivning

verorälssitila

1600-luvulla syntynyt ja 1700-luvulla käyttöön otettu termi, jolla tarkoitettiin tilaa, jonka verot kruunu oli lahjoittanut aatelismiehelle, mutta jota viljeli edelleen tilan omistava talonpoika ja hänen perillisensä, joilla säilyi perintöoiokeus tilaan. Poistettiin lopullisesti 1789, jolloin kaikki talonpojat saivat oikeuden omistaa sekä maata että verotuloja yleisellä rälssimaalla eli verovapaalla maalla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 213–214.

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 , 575–576. http://runeberg.org/lantuppsl/

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 16.

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 27–28.

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , (rälssivero). http://runeberg.org/pieni/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 315–316.

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Dåtida finska verorälssitila, verorälssitalo, rälssiveroinen perintötalo, rälssiveroinen perintötila