Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Hemman vars grundskatt kronan mot en viss köpeskilling hade överlåtit åt en enskild adelsman, inklusive rättigheten att för all framtid få uppbära den. De flesta köpefrälsehemman indrogs 1686. Köpefrälsehemman som, mot ersättning för oköpt ränta, förblev under ägaren, betraktades i adelsprivilegierna 1723 som adelns odalfrälse, oberoende av om hemmanet vid köpet hade varit ett kronohemman eller ett skattehemman.

Finsk beskrivning

ostorälssitila

Tila, jonka maaveron keruu oli tiettyä summaa vastaan luovutettu yksittäisen aatelismiehen käyttöön.

Källor

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 , I: 34, 36.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

1600-tal
1700-tal

1600-tal–(1686) 1723