Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ställföreträdande domare i krigsrätt under svenska tiden, autonoma tiden och självständighetstiden

Finsk beskrivning

varasotatuomari

Källor

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 , 256.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare