Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under lilla ofreden, på grund av den ordinarie bergmästarens i finska bergmästardömet frånvaro, av de ryska myndigheterna tillsatt tjänsteman i bergmästardömet med uppgift att verkställa inventeringar vid bruken i det ockuperade Finland.

Finsk beskrivning

varavuorimestari*

Pikkuvihan aikana Suomen kaivosten inventoinnista vastannut virkamies.

Källor

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) , 7537.

Andra språk

Tyska Vice-Bergmeister

Se vidare