Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid yrkesinspektionen som verkade som biträde åt en yrkesinspektör i ett visst yrkesinspektionsdistrikt, med särskilt ansvar för inspektionen av arbetares arbetsplatser. Arbetarassistenterna ersattes 1925 av biträdande yrkesinspektör och 1927 av arbetarinspektör.

Finsk beskrivning

ammattientarkastajan työläisapulainen, ammattientarkastajan apulainen

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CF4257C36829529CCCD0AC3391D82B2D?kuvailuTaso=AM&avain=8452.KA

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: nr 64: 8–12 (förordning ang. yrkesinspektionen) .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1927: nr 72: § 1, 10, 25: 170, 177, 179 (lag ang. yrkesinspektionen) .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid