Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman vid yrkesinspektionen, vilken direkt under yrkesöverinspektören eller den kvinnliga biträdande yrkesöverinspektören övervakade arbetarskyddet inom ett visst yrkesinspektionsdistrikt. Biträdande yrkesinspektörer fanns av högre eller lägre löneklass och de ersatte arbetarassistenterna.

Finsk beskrivning

apulaisammattientarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1930, 1940, 1950, 1951.

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 , I (1931): 477 .