Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på straffarbete. Uttrycket hänvisar till den järnplatta försedd med en kunglig krona i relief som bars av straffångarna under 1600-talet.

Finsk beskrivning

työskennellä rautakruunun kanssa; tehdä pakkotyötä

Ilmaus viittaa rangaistusvankien kantamaan metallilevyyn, jossa oli kuninkaallisen kruunun kuva.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

arbete i järn