Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1700-talet benämning på det belopp med vilket en valuta eller ett värdepapper överstiger det nominella värdet. Termen ersattes så småningom med ”agio”.

Finsk beskrivning

agio, kurssiero

ero, joka syntyy arvopaperin tai rahan arvon ylittäessä sen nimellisen arvon

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 690.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk