Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I räkenskaper: till kredit av.

Finsk beskrivning

jonkun hyväksi (tilinpidossa)

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska -n hyväksi