Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stationsinspektörens närmaste medhjälpare.

Finsk beskrivning

apulaisasemapäällikkö*, asemapäällikön apulainen*

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 337 (stationsinspektör).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1884 (resereglemente): nr 16: 12 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

stationsinspektorsadjoint

Se vidare