Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den person som förrättar auktion, i äldre tider också titel på tjänsteman som förrättade arrendeauktion.

Finsk beskrivning

huutokaupanpitäjä

huutokaupantoimittaja

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 126.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 31.