Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman som ledde verksamheten vid auktionskammaren i större städer. År 1897 var den rådman som stod i tur auktionsdirektör i Helsingfors. En auktionsdirektör fanns också i Åbo, Björneborg och Vasa.

Finsk beskrivning

huutokaupanjohtaja

Virkamies, joka vastasi toiminnasta huutokauppakamarilla suuremmissa kaupungeissa. Vuonna 1897 Helsingissä huutokaupan johtajana toimi raatimies. Vastaava virka oli myös Turussa, Porissa ja Vaasassa.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897 .

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 161.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 31.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/