Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Efter 1612 kallad riksskattmästare.

Finsk beskrivning

valtakunnan ylin rahastonhoitaja

Vuodesta 1612 lähtien käytettiin nimikettä valtionvarainhoitaja.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska valtakunnan ylin veromestari

Tid

Svenska tiden

1600-tal

1604–1612