Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Titel för en av de aderton ledamöterna i Svenska Akademien efter 1786.

Finsk beskrivning

akatemian jäsen

Ruotsin akatemian jäsen

Källor

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 , 106–107, 191.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/