Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet vid Lantbruksstyrelsen som från 1907 med jämna mellanrum (vart tionde år) tog fram övergripande statistik över lantbruket och dess binäringars förutsättningar och tillstånd.

Finsk beskrivning

maataloustilastollinen toimisto

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , V: 1555–1556. http://runeberg.org/tieto/

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 18–19, 21.