Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på konungens livvakt till häst.

Finsk beskrivning

hovilippue*

kuninkaan ratsastava henkivartiosto

Källor

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 21.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Tyska Hoffahne

Tid

Svenska tiden

1500-tal

1500-tal–?