Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning inom kungliga hovet 1772–1800 som leddes av riksstallmästaren med biträde av en sekreterare.

Finsk beskrivning

valtakunnantallimestarin konttori

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid