Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande beteckning för personal- och anordningsstaterna samt generaldepositionerna.

Finsk beskrivning

valtion vuosibudjetti

Kokoava nimitys valtion henkilö- ja toimenpidebudjeteille sekä talletuksille.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 194.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare