Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domare med juridisk utbildning och ämbete, till skillnad från lekmannadomare.

Finsk beskrivning

virkatuomari

Tuomari, jolla on sekä juridinen koulutus että virka, toisin kuin maallikkotuomarilla.

Källor

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 87.

Andra språk

Dåtida finska virkatuomari