Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Från 1869 en av tre tjänstemän vid Överstyrelsen för skolväsendet vilka hade i uppgift att övervaka undervisningen inom ett visst akademiskt ämnesområde (historiska vetenskaperna, språkvetenskaperna, matematik och naturvetenskaperna) vid elementarläroverken. Tjänsten drogs in när Skolstyrelsen bildades 1918.

Finsk beskrivning

alkeisoppilaistosten ylitarkastaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1919.

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 218, 220–221.