Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på statligt lärarseminarium som meddelade undervisning för folkskollärare som ämnade arbeta i folkskolans första och andra klass.

Finsk beskrivning

alakouluseminaari*

opettajaseminaari kansakoulun kahden ensimmäisen luokan opettajiksi valmistuville

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1920: nr 214: 558 (fribrevsrätt).

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , reg. 1920–1930: 152 .

Andra språk

Dåtida finska pikkukouluseminaari

Se vidare