Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1800-talet och fram till 1918 benämning på lokal lägre skola som underlydde kyrkoförvaltningen, från och med 1918 benämning på vanligen de två lägsta klasserna inom folkskolan (i motsats till den sexklassiga folkskolan). I småskolan meddelades elementär undervisning i religion, modersmål, räkning, geometri, teckning och gymnastik.

Finsk beskrivning

pikkukoulu

ala(kansa)koulu; Alun perin paikallisesta alempaa opetusta antavasta koulusta, vuodesta 1918 eteenpäin kansakoulun kahdesta ensimmäisestä vuosiluokasta käytetty nimitys.

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 326.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , reg. 1920–1930: 152 .

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Andra språk

Dåtida finska pikkukoulu

Synonymer

småbarnsskola