Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fäskatt som på den svenska rättens område innebar 1 penning i mynt för vart lamm och 2 för var kalv.

Finsk beskrivning

pikkukymmenykset

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 240.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , IV: 230.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare