Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk i det röda Finland under finska inbördeskriget 1918. Väg- och vattenbyggnadsrådet motsvarade Överstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna. Då en stor del av den gamla tjänstemannakåren vägrade samarbeta med de revolutionära var regeringen i det röda Finland (Folkkommissariatet) tvungen att skapa ersättande organ för de centrala ämbetsverken.

Finsk beskrivning

tie- ja vesirakennusneuvosto (1918)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 , 415.