Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till stadens kassa utgående skatt eller arrendeavgift för nyttjande av stadens fundationsjord. Vretskatten kallades på vissa håll också täppepenningar.

Finsk beskrivning

peltovero*

valtiolle kuuluvan maan käytöstä maksettu vero tai vuokra

Källor

Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp 1-20 , Stockholm: Expeditionen af Nordisk familjebok 1876–1899 , 15: 327–328. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

täppepenningar
ägopenningar

Se vidare