Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av hovrätt sedan 1734 års lag äskad ed för att utleta sanningen i ett civilt mål som annars inte gick att utreda. Vrångoed innebar att bägge parterna gick ed på att inte ”saken förmörka eller något dölja som till en rätt upplysning tienar”. Den blev så småningom i början av självständighetstiden en död paragraf.

Finsk beskrivning

puhtaan tunnon vala, vilpittömän mielen vala

Källor

Fahlcrantz, Gustaf Edvard , Rättfärdighet i rättsskipning: en historisk och jämförande framställning af några hufvudpunkter i vårt rättegångsväsende , Stockholm: Författarens förlag 1903 . http://www.archive.org/details/rttfrdighetirtt00fahlgoog

Flensburg, E. G. , Advokaten. Juridisk rådgivare och formulärbok , Tredje omarbetade och tillökade upplagan , Stockholm: Fröléen & Comp. 1922 , 1494. http://runeberg.org/advokaten/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 885.

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 405.

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 , RB XIV: § 9–10.

Andra språk

Dåtida finska puhtaan tunnon vala