Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kanslist vid hovrätt sedan autonoma tiden, särskilt om sådan som arbetade vid hovrättens civilexpedition 1809–1911.

Finsk beskrivning

hovioikeuden kanslisti

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 150.

Andra språk

Inga termer på andra språk