Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den skyldighet att (under viss tid) underhålla och härbärgera en slottsherres kreatur, särskilt hans hästar, som skattebönderna kring slottet skulle fullgöra som en skatteprestation.

Finsk beskrivning

linnaruokintavelvollisuus*

velvollisuus ruokkia ja sijoittaa linnanherran eläimiä

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/